Divoká voda

V okolí Hohentauern naleznete ke splutí mnoho řek a potoků, na které se můžete vydat za divokou vodou. Některé mají vodu jen na jaře, další však můžete sjíždět celoročně a tímto způsobem si třeba jen zpestřit letní turistický program. Uvádím zde řeky vzdálené maximálně 1 – 1:30 hod od Hohentauern, na které má smysl ještě vyrazit v rámci jednodenního výletu z chalupy. Vhodnou lodí je buď kajak nebo nafukovací kanoe typu Pálava, Baraka apod. V přehledu zajímavých úseků uvádím orientační obtížnost, ta ale může kolísat někdy i +/- jeden stupeň podle aktuálního vodního stavu.

Na některých řekách (např. Teichl, Steyr, Enns, Mur) platí zákaz pro rafty a různá, někdy dost nejasná omezení a je vhodné si tato omezení konkrétně předem zjistit například na internetu. Při nekomerčním splutí v malé skupince byste neměli narazit na problém, ale je potřeba s tím počítat. Před lety nás s Pálavami vyháněla rybí stráž z Teichlu a Steyru a oháněla se vyhláškou o zákazu raftů. Raft je specifikován jako nafukovací plavidlo pro 3 a více osob a u některých řek je zákazová značka s takovýmto schématickým obrázkem se 3 osobami. Ale porybní se moc nezajímají o specifikaci plavidla a je dost těžké se s často nekompromisními domácími v jejich mateřštině dohadovat.

Polsbach

Polsbach je nejbližší divokou vodou sjízdnou při jarním tání. Nejzajímavější úsek je Möderbrugg – Pöls (cca 13 km, WW II-III), kdy už je Polsbach menší říčkou s pěkným spádem a častými peřejemi. 

Pusterwaldbach

Zajímavý pravý přítok Polsbachu. Jde o prudký potok s velkým spádem s několika kamennými stupni a jedním sjízdným jezem. Jez u pily sjízdný podle aktuálních podmínek (cca 12 km, WW II-III). Pusterwaldbach ústí do Polsbachu v Möderbruggu.

Mur

Řeka Mur pramení ve Vysokých Taurách a postupně protéká celé Štýrsko, krátce Slovinskem až ústí do Drávy u chorvatsko-maďarské hranice. Mur je sjízdný z městečka Tamsweg, odkud je současně nejhezčí úsek (Tamsweg -  Stadl an der Mur, cca 18 km WW I-III). Níže na řece lze podniknout i snazší pěknou plavbu například s dětmi. 

Enns

Dlouhá a pestrá řeka se dvěma obtížnými soutěskami až na hranici sjídnosti. Vodácky nejzajímavější a často ježděný úsek je Mandlingpass – Schladming (8 km, WW II-III) a dále úsek mezi soutěskami v Gesäusee  k mostu Gstatterboden (8 km, WW II-III).