Pusterwaldbach

Zajímavý pravý přítok Polsbachu. Jde o prudký potok s velkým spádem s několika kamennými stupni a jedním sjízdným jezem. Jez u pily sjízdný podle aktuálních podmínek (cca 12 km, WW II-III). Pusterwaldbach ústí do Polsbachu v Möderbruggu.