18) Gr.Bösenstein (2.448 m) - Kl.Bösenstein (2.395 m) - Gr. Hengst (2.159 m)

(5 hod celý okruh, převýšení 970 m) 

Tato často chozená túra začíná na parkovišti u horské chaty Edelrautehütte, kam vyjedete po silničce autem (mýto 8€/osobní auto, bezkontaktní kartou u závory) přímo z Hohentauern (podrobněji viz procházka č. 5 v první kapitole). Hned za parkovištěm odbočuje vpravo značená turistická stezka, která si k chatě zkracuje cestu přes louku kolem salaší Scheibelalm nebo můžete vyjít k chatě po pevné zásobovací cestě (asi 400 m). U Edelrautehütte odbočuje po pěšince vlevo do lesa červenobíle značená turistická stezka ve směru Gr. Bösenstein. Zakrátko přijdete k horskému plesu Gr. Scheibelsee, po lávce přejdete potok, který z plesa vytéká a pokračujete po značené cestě směr Gr. Bösenstein a Hauseck. Brzy za jezerem začne cesta prudčeji stoupat a v několika výšvizích vystoupáte až do sedla, odkud se vám k severu otevře pěkný pohled na skalnaté vrcholy Ennstálských Alp. Kousek pod sedlem je pitný pramen. Ze sedla byste po hřebínku vpravo došli k vrcholu Hauseck (túra č. 8), vy se ale vydáte po pěšince vlevo. Cestička nejprve traverzuje téměř po vrstevnici strmý svah a později v krátkých serpentýnách vystoupí  žlabem Rote Rinne (báječný skialpový sjezd) na rameno východního hřebene Bösensteinu. Zde u navršené kamenné kupy vhodné místo na pauzu před útokem na vrchol.

Dále k vrcholu pokračujete po zpočátku širokém hřebeni vpravo, který se ovšem brzy začne strmě zvedat a zužovat. Pěšinka se vine v jižním svahu kousek pod hřebenem, dále mezi hřebenovými skalkami (občas se budete muset přidržet i rukama) až dosáhne v závěru už snadno vrcholového kříže na nejvyšším bodě Rottenmanských Taur. Z vrcholu daleké rozhledy na všechny strany, západním směrem až na Schladmingské Taury a ledovce Dachsteinu.

Z vrcholu Gr.Bösensteinu sestoupíte podél JZ hřebene do výrazného sedla mezi oběma Bösensteiny (rozcestník). Ze sedla pokračujete západním svahem na nevýrazný vrchol Kl. Bösenstein (vrchol označen jen kamennou pyramidkou). Z vrcholu Malého Bösensteinu vás čeká asi nejkrásnější část hřebene směrem k vrcholu Gr. Hengst. Tato vskutku vyhlídková panoramatická cesta nejprve klesá a později opět mírně stoupá, ale bez velkého převýšení a námahy dosáhnete překvapivě rychle dnešního třetího vrcholu. Dolů zpět k parkovišti sestupujete SV hřebenem Hengstu. Nejprve strmě v malých serpentýnách, později přímo mezi keříky olší až na horní hranici lesa. Až se cestička úplně narovná, odbočte ostře vlevo lesem dolů. Odbočka se dá snadno přejít - pokud dojdete až na vyhlídkové místo s lavičkami, tak jste ji přešliJ. Lesem sejdete krátce na louku, kterou projdete přímo k parkovišti vpravo pod vámi.