30) Enžská cyklostezka (Ennsradweg)

Dálková cyklotrasa procházející spolkovými zeměmi Salzbursko, Štýrsko a Horní Rakousko. Cyklostezka měří 263 km a po celé délce sleduje tok řeky Enže z lyžařského střediska Flachauwinkel do hornorakouského historického města Enns, za nímž ústí u Mathausenu do Dunaje.  Na začátku budete projíždět vysokohorskou alpskou krajinou přes města Radstadt a Schladming, kde jsou nádherné výhledy na masív Dachsteinu na severu a Schladmingské Taury na jihu. Dále vás stezka provede pod skalnatým vrcholem Grimmingu, kolem zámečku Trautenfels a benediktínského kláštera v Admontu do soutěsky řeky Enže v NP Gesäuse. Z Hieflau do vorařského města Weyer cyklostezka stále kopíruje tok řeky, ale bohužel vede po rušnější silnici, které se dá vyhnout odbočkou v Altenmarktu na alternativní a kopcovitější Hintergebirgsradweg v nitru NP Kalkalpen. Od historického města Steyer se krajina mění a vy pojedete již zcela odlišnou nížinatou krajinou do nejstaršího rakouského města Enns, kde oficiálně cyklostezka končí. Pokud byste pokračovali ještě kousek dále k ústí do Dunaje, můžete se zde napojit na známou Dunajskou cyklostezku.

Pro jednodenní cyklovýlety z Hohentauern po Enžské cyklostezce doporučuji zejména úseky Schladming – Irdning (nebo až do Liezenu) a Liezen – Hieflau. Pro cestu nahoru k autu můžete využít autobusového nebo vlakového spojení a výhodného skupinového lístku Einfach-Raus-Ticket (2-5 osob vč. kola) dostupného on-line na oficiálních stránkách rakouských železnic www.oebb.at