Polsbach

Polsbach je nejbližší divokou vodou sjízdnou při jarním tání, který najdete v údolí podél silnice č. 114 na jih od Hohentauern směrem na Judenburg. Nejzajímavější úsek je Möderbrugg – Pöls (cca 13 km, WW II-III), kdy už je Polsbach menší říčkou s pěkným spádem a častými peřejemi. Vhodné nástupní místo u lávky mezi samoobsluhou Spar (parkoviště) a dětským hřištěm na druhém břehu. V úseku jsou 3 jezy, bohužel u druhého a třetího jezu většinu vody odvádějí z koryta náhony a vrací ji až u dalšího jezu. Konec u čtvrtého jezu v Pölsu. Možnost splutí už od obce St. Johann am Tauern, kde je Polsbach rychlým potokem s bohužel občas zarostlým korytem a je třeba počítat s přenášením několika jezů a padlými stromy v korytě.